WiFi

A Vila Universitària disposem d’accés preferent a la xarxa WiFi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de la Vila hi ha tres maneres de connectar-s’hi:

És una xarxa que, tot i que s’alimenta de la xarxa de la UAB, disposa d’una canal preferent i independent que limita les restriccions que aquesta disposa (com ara no poder connectar-se a pàgines de streaming com YouTube).

És lliure i gratuïta.

Saps com accedir-hi?

Tens problemes per fer-ho, descarrega’t aquest PDF.

Ver

Eduroam és un consorci de roaming WiFi global, que permet oferir a membres de la comunitat educativa i d’investigació accés a Internet gratis a totes les localitzacions del planeta. Hi ha més de 6.000 localitzacions, la UAB i la Vila en són dues.

Vols saber com connectar-te?

DISPOSITIUS iOS

DISPOSITIUS ANDROID

Ver

Alguns punts de la Vila disposen de una cobertura WiFi reduïda. Tot i que seguim treballant perquè la xarxa sense fil sigui la prioritària (per la comoditat que aquesta ofereix), mentre no ho aconseguim, tenim habilitades les rosetes dels apartaments per oferir una major estabilitat en la connexió d’aquests punts “negre”.

Ver